JLM´s værdigrundlag tager udgangspunkt i fire kendetegn:

RØDDERroedder_1

Rødder er derfra hvor vi kommer og hvad vi bringer med til Vores virksomhed, af uddannelse, erfaring, viden etc. Vores rødder er her symboliseret med en Gravhøj.


FUNDAMENTfundament_1

Fundamentet er de rammer virksomheden tilbyder, bygning, værktøjer. Stedet hvor vi kan udfolde os. Vores fundament er her symboliseret med bygningen.


SAMSPILsamspil_1

Samspil er det samarbejde der er mellem alle medarbejdere, kunder, forretningsforbindelser og alle de ting som påvirker os. Samspil er her symboliseret med en cirkel i konstant bevægelse.


MULIGHEDERmuligheder_1

Muligheder i stedet for begræsninger.Vi forsøger til stadighed at fremstille unikke løsninger og tror på, at er man tilstrækkelig nysgerrig kan man udvikle virksomheden og produkter til gavn for virksomheden, omgivelserne og kunderne. Muligheder uden begrænsninger er her symboliseret med liv, der tør kigge ud over kanten.


Kunstneren Vivi Haacke har i samarbejde med JLM teknik skabt vores fire ikoner, der præger virksomheden i Hobro.

Kontakt os

Ring til os på
9857 6060

Eller send os en mail – klik her