Godkendelse fra Fødevarestyrelsen

Med baggrund i EU lovgivningen samt Fødevareloven

  • EU direktiv 1935/2004 om materialer, der har kontakt med fødevarer,
  • EU direktiv 39/2008 om plastmaterialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer
  • Fødevareloven $26 lov nr. 526 og autorisationsbekendtgørelsen nr. 149
  • BEK nr. 1068 af 13/11/2009 Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer

skal virksomheder, der har import, fremstilling eller markedsføring af materialer og genstande bestem for kontakt med fødevarer være registreret hos Fødevarestyrelsen.

De pågældende virksomheder skal have et egenkontrolprogram, der sikrer sporbarheden på materialerne et led frem og et led tilbage. Denne registrering skal ske fra 14. december 2010, for at virksomheden fortsat kan/må markedsføre sig.

JLM teknik ApS kan hermed meddele at virksomheden er godkendt og registreret hos Fødevarestyrelsen og at vor produktion følger vort egenkontrolprogram.

Med venlig hilsen
JLM teknik ApS