Coil løft med tilt

Åget er et vakuumåg for løft af Coils. Som energikilde benyttes trykluft og alle funktioner af løfteåget aktiveres, og styres med trykluft. For fastholdelse af byrde er der 1 sugekop med 5 vakuumkamre. Som sikring mod utilsigtet tab af byrde er der indbygget 2 knaps sikring mod utilsigtet tab af byrde der betyder at afstilling kun kan ske, når man aktiverer de to vakuum off knapper samtidig. Det er operatørens opgave at afstilling kun sker når byrden er på et sikkert underlag.

  • Holder for styrehåndtag til talje.
  • Knapper for tilt 90°.
  • Åget skal tilsluttes trykluft min. 6bar. 30um.
  • Vakuum er trykluftdrevet ejektor.
  • Max løft 250kg ved tør overflade.
  • Egenvægt 110kg.
  • Automatisk flytbar tyngdepunkt